Attitude Begeleiders

Positief klimaat

 • Ouder/Leerkrachtgedrag is transparant en voorspelbaar
 • Bij gedragscorrectie: informatief en neutraal (zonder oordeel; ik voel dat)
 • Accent op prestaties (wat moet er gebeuren) – niet op relatie (functioneel in plaats van affectief)
 • Accepteer dat wederkerigheid en empathie ontbreekt in de vorm zoals NT’ers die kennen
 • Benadruk mijn ‘juiste’ (gewenste) gedrag. Als ik weet wat je van me wil is de kans groot dat ik het dan ook zo zal gaan doen. Met vertellen wat je niet wil, daar kan ik niks mee…
 • Geef mij een herkenbare en geformaliseerde rol (altijd dezelfde rol)

Hoge verwachtingen

 • Geef mij de mogelijkheid te excelleren in datgene waarin ik goed ben; daag me uit!
 • Uitleg en informatie helpt en is noodzakelijk
 • Als ik verward ben: geef me de ruimte om te kunnen herstellen zodat ik daarna weer kan presteren
 • Beoordeel mij op de prestaties die ik toon onder optimale omstandigheden (laat eruit komen wat er in zit)
 • Zet mijn ‘anders zijn’ positief in: Laat mij klusjes doen die ik goed kan (voorlezen in de lagere klassen, de boeken in de bieb ordenen, etc.)

Respect voor autonomie

 • Onvermogens worden geaccepteerd en benoemd, evenals mijn bijzondere vaardigheden.
 • Er worden haalbare veranderingsdoelen gesteld
 • Deze worden op begrijpelijke manier uitgelegd
 • Mijn instemming is belangrijk en wordt afgewacht; pas als ik er achter sta zal ik het gaan doen (ik kan niet doen alsof)
 • Inzet voor het aanleren van “vanzelfsprekende” doelen wordt hoog gewaardeerd

De basis

De basis van het handelen van de leerkracht wordt gevormd door kennis en inzicht in:

 • autisme in algemene zin
 • de specifieke vraagstelling van de leerling met autisme waarmee de leerkracht te maken heeft.

Valkuilen

1. Omdat ik zelf heel goed merk dat ik anders ben, is het moeilijk een zuiver zelfbeeld te ontwikkelen.

 • Ik kan al snel een negatief zelfbeeld krijgen en me ‘minderwaardig’ gaan voelen. Ik doe het nooit goed, mensen willen altijd dat ik wat anders doe dan ik doe, waarom zou ik me nog inzetten…

óf

 • als verzet tegen zoveel onbegrip van de wereld om mij heen kan ik een overdreven positief zelfbeeld ontwikkelen (Ik ben nu eenmaal slimmer dan de meeste mensen om mij heen én ik zie dingen die anderen niet zien én ik denk logischer, dus de kans dat ik het bij het juiste eind heb is behoorlijk groot…)

2. Ondanks dat sommige dingen volledig aan mij voorbij lijken te gaan, kan ik andere dingen soms genadeloos scherp waarnemen en analyseren. En omdat de waarheid gezegd mag worden zal ik dat ook niet altijd voor me houden. Niet-consequent gedrag, niet-logische denkstappen, fouten in volgordes; Ik begrijp echt niet waarom mensen boos worden als ik ze daarop wijs…

 • De pijnlijke juistheid van dergelijke ‘analyses’ kan makkelijk als een persoonlijke aanval gezien worden! Bedenk dat Aspergers niet goed zijn in relationele nuances. Ze zullen dus niet makkelijk  ‘verzachten (of slijmen)’ om iets te bereiken, maar óók niet ‘verharden (of op de man spelen)’; het heeft dus niets met jóu te maken, het is geen persoonlijke aanval, hoogstens een aanval op de onjuistheid der dingen! (voel het verschil!)

Plaats een reactie:

U moet ingelogged zijn om een reactie te plaatsen.