Visie CG-Raad

Zo zou een school eruit kunnen zien

… een school waar uw kind welkom is en goed onderwijs krijgt

De klas

In de klas zitten ongeveer 25 kinderen. De leraar heeft één of meerdere assistenten. Soms staan er twee leraren voor de klas. Er zijn specialisten binnen en buiten de klas voor extra ondersteuning.

De leraren geven op verschillende manieren les door groepsplannen op te stellen en uit te voeren voor alle vakken. Daarnaast worden er individuele handelingsplannen opgesteld en uitgevoerd voor de leerlingen die dat nodig hebben. Doordat de leerlingen op verschillende wijzen leren, leren zij van en met elkaar.

De ouders

De ouders zijn van mening dat iedereen welkom hoort te zijn. Ze zijn bereid verantwoordelijkheid te dragen voor het onderwijs aan hun kinderen. Ze stimuleren hun kinderen om van en met elkaar te leren. Ze blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs.

De Kinderen

Ook de kinderen vinden dat iedereen welkom is. Ze willen dan ook met elkaar samenwerken. Ze vinden het leuk om nieuwe dingen te doen. Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zijn welkom.

De Leeromgeving

Het lesprogramma is opgebouwd uit leer en- ontwikkelingslijnen. Het lesprogramma is aangepast aan de behoeften van de kinderen. Op school zijn specialisten aanwezig die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de kinderen. Op school zijn ruimten beschikbaar om de kinderen apart te begeleiden en te verzorgen.

Voor alle vakken zijn er groepsplannen opgesteld. Afgestemde materialen zijn voor alle kinderen aanwezig. Individuele handelingsplannen zijn opgesteld voor de kinderen met speciale hulpvragen.

Alle betrokkenen krijgen scholing in het vormgeven van inclusief onderwijs. De ouders zijn partners.

Toegang tot expertise

Binnen de regio is er één aanspreekpunt waar ouders terecht kunnen met al hun vragen. De kinderen met speciale hulpvragen worden onderzocht en begeleid vanuit één plek. Deze begeleiding is intensief en tijdelijk. Het doel is hen terug te plaatsen op de gewone school.

Voorwaarden

  • De school heeft duidelijke uitgangspunten geformuleerd.
  • Men weet wat men wil.
  • Het personeel is geschoold voor de begeleiding van alle leerlingen.
  • Er is voldoende personeel met de noodzakelijke kennis aanwezig.
  • De school is toegankelijk en er zijn afgestemde materialen voor de kinderen die dat nodig hebben.
  • Men valt bij de eerste tegenslag niet terug op wat men voorheen altijd al deed.