Philips en ASML

‘Autisme geeft ook bijzondere talenten’

door Patrick Wiercx woensdag 22 juni 2011 | Eindhovens Dagblad

EINDHOVEN/HELMOND – De conclusies van Cambridge over autisme leiden tot tevredenheid in de regio over deze ‘erkenning’. Bedrijven als Philips en ASML onderstrepen het waardevolle van het ‘anderszijn’: “Wij zien bijzondere talenten bij onze medewerkers.”

De universiteit van het Britse Cambridge heeft de diagnosestellingen van autistische schoolkinderen uit drie Nederlandse steden verzameld.

Eindhoven heeft drie tot vier keer meer autistische kinderen dan Haarlem en Utrecht.

De Hilt in Helmond, speciaal onderwijs, heeft veel van deze leerlingen. Directeur G. Rochelle is verheugd met de Cambridge-resultaten. “We hebben er gewoon meer en daar moet de overheid het geld voor over hebben. Het is significant bewezen, daar kan niemand omheen, ook het ministerie niet. Dat is er altijd van uitgegaan dat autisme gelijk over de regio’s verdeeld is. Nou, niet dus.”

C. Dahmen werkt bij de gemeente Helmond en is onderwijscoördinator. “Echt een schot in de roos, dat artikel van Cambridge. Ik ben blij dat er nu een fundament onder ligt. We staan voor zware bezuinigingen, daar ontkomen we niet aan. Maar wij hebben in verhouding veel speciaal onderwijs. Scholen als Pleincollege Helder en De Korenaer (beide Eindhoven), De Berkenschutse (Sterksel) en De Hilt vangen veel autistische scholieren op. Daar krijgen we nu voor onderbetaald ten opzichte van andere regio’s. Ik denk dat Eindhoven en Helmond regionale Kamerleden hierop moeten aanspreken.” De Gezondheidsraad in Den Haag vindt het niet zijn taak initiatief te nemen. “Wij nemen kennis van de resultaten van Cambridge, een mooi onderzoek met een bijzonder patroon. Maar wij geven advies en alleen als de minister daarom vraagt. We hoeven hier niets mee te doen. Dat is aan de politiek. Die moet daarom vragen.”

Autisme wordt vaak gerelateerd aan bedrijven met technologische activiteiten. Cambridge wil dat in Zuidoost-Brabant graag verder onderzoeken. Vermoed wordt dat er relatief veel autisten in de high-tech werkzaam zijn.

Bij ASML in Veldhoven werken tien medewerkers die gediagnosticeerd autistisch zijn. Een woordvoerder merkt op dat werknemers ook moeten kunnen samenwerken. “Je bent samen verantwoordelijk. Voor sommige autistische mensen is dat lastig, maar sinds een jaar of twee begeleiden we ze daarin. Wij zien autisme niet als iets negatiefs. Het is een bijzonder talent.”

Ook Philips ziet (licht)autistische medewerkers niet als een probleem. “Wij hebben de indruk dat het stempel ‘autisme’ vaak groter is dan wat het in realiteit voorstelt. Er hangt een zweem van ‘heel moeilijk’ omheen, terwijl dat in een werkomgeving niet zo hoeft te zijn”, zegt een woordvoerder.

Philips ziet deze categorie graag als werknemers met bijzondere specifieke eigenschappen. Hoogopgeleid, goed in analyseren, scherp en zeer bekwaam in hun vakgebied.

“Het is een misverstand dat alle mensen met een autistische stoornis niet functioneren in teamverband. Voor ons is van belang dat ze dat wel kunnen. Daar helpen we ze bij. Een job moet ook vorm krijgen naar de werknemer. De begeleiding kan intensief zijn, maar mensen waarderen dat.”

<Lees originele bericht op www.ed.nl>