Wat is Asperger?

Syndroom van Asperger

Over het Syndroom van Asperger is veel op het www te vinden. Ik heb een klein gedeelte geselecteerd voor deze site. Wil je er nog meer over weten klik dan eens op de links onderaan deze pagina.

Achtergrondinformatie bij het syndroom van Asperger

Kinderen met het syndroom van Asperger hebben een aantal kenmerken die vergelijkbaar zijn met kenmerken van kinderen met autisme. Maar bij kinderen met Asperger is sprake van een gemiddelde tot hoge intelligentie, terwijl 70% van de kinderen met autisme een verstandelijke handicap heeft. Ook zijn kinderen met Asperger in staat taal te gebruiken, in tegenstelling tot veel kinderen met autisme. Het taalgebruik komt vaak eigenaardig over op anderen: weinig variatie in toonhoogte en ritme. De woordkeuze doet vaak ”ouwelijk” aan.
Kinderen met Asperger kunnen goed oog voor detail hebben, een goed, soms zelfs fotografisch geheugen, zijn eerlijk en kunnen een encyclopedische kennis hebben over bepaalde onderwerpen. Het hier beschreven gedrag wordt in Nederland vaak als PDD-NOS gediagnosticeerd.

Kenmerken volgens Lorna Wing (Engelse autisme-deskundige):

  • Gebrek aan empathie (inlevingsvermogen)
  • Naïeve, onaangepaste, eenzijdige interactie
  • Weinig tot niet in staat vriendschappen aan te gaan
  • Pedante, zich steeds herhalende manier van praten
  • Gebrekkige non-verbale communicatie
  • Volledig opgaan in bepaalde onderwerpen
  • Onhandige slechte gecoördineerde bewegingen, een vreemde lichaamshouding

Vanwaar de naam Asperger?

Het syndroom is genoemd naar de Weense kinderarts Hans Asperger, die kinderen met dit syndroom het eerst beschreef.

Behandeling

De behandeling bestaat, net als bij de meeste kinderpsychiatrische aandoeningen, uit een combinatie van voorlichting, medicatie, opvoedingsondersteuning, begeleiding op school en psychotherapie in de vorm van gedragstherapie en/of sociale vaardigheidstrainingen.

Medicatie

Medicatie wordt gegeven om bijkomende problemen zoals angst, depressie of agressie te verminderen. Soms wordt Ritalin voorgeschreven om de aandacht en concentratie te verbeteren.

Oorzaken

Bij mensen met autisme en het syndroom van Asperger functioneren delen van de hersenen anders dan normaal. Dit blijkt uit onderzoek met hersenscans. Maar exacte informatie hierover kunnen we op dit moment niet geven

Gevolgen

Afhankelijk van de samenstelling en de ernst van de stoornis zijn kinderen met Asperger meer of minder beperkt in het dagelijks functioneren. Angsten komen bij hen meer dan gemiddeld voor. Op school functioneren ze vaak onder hun intelligentieniveau. Vrienden maken en vriendschappen onderhouden is voor deze kinderen een extreem moeilijke opgave.

Aanbevolen om te lezen:

Attwood T. Het syndroom van Asperger. Een gids voor ouders en hulpverleners. 2001 Swets & Zeitlinger. ISBN 90 265 1672 X.

Meer weten over Syndroom van Asperger?

Klik eens op deze links:

Comments are closed.